TANEČKY DĚTI - HOLLA BELLA

LEKTORKA: Lucie Kárová Šrámková

Při pohybové průpravě jde o rozvíjení pohybové motoriky s důrazem na taneční projev a vnímání rytmu.
Formou jednoduchých tanečních pohybů odpovídající věku rozvíjí potřebné pohybové návyky pro správné držení těla, což je dnes už i u malých dětí problém.
U menších dětí 3 - 4 roky jde spíše o hraní, než o učení, kdy budeme tančit na dětem známé písničky, a také na dětská říkadla.
U dětí od 5 let se už více dbá (úměrně věku) na základní taneční pohybovou průpravu, její pochopení, a také ladnost pohybu.
V neposlední řadě se také naučíme vnímat hudbu a rytmus, to platí pro malé i větší děti.

Scroll to Top